News

  • כל אחד הוא מיוחד :)

    .הדבר היפה ואם זאת גם המאתגר ביותר וינטג' הינו העובדה שמכל פריט יש רק אחד  מה שהופך את חווית הקניה לייחודית ומאתגרת כי אין מלאי ולכן העובדים שלנו מ...
  • ?'אז מזה בכלל אופנת וינטג

     וינטג' הינו מונח כללי שמתייחס לאופנה קודמת מונח שמגיע מתחום הייננות ומתייחס לשנת הבציר מסתמך על הדימוי שהתיישנות מוסיפה איכות. בהגדרה ביגוד אשר יו...